REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARKOFOOD.PL

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego markofood.pl jest jednoznaczne ze zgodą Użytkownika na niniejszy Regulamin.
 2. Właścicielem sklepu internetowego markofood.pl jest: ZPOW MARKO Komorowscy Spółka Jawna, Nasiegniewo 15, 87-811 Fabianki, NIP: 8883138177.
 3. Użytkownikiem sklepu internetowego markofood.pl może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie ze sklepu internetowego markofood.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo do modyfikacji funkcjonalności sklepu markofood.pl, a także zaprzestania działalności. W wyniku takich działań Użytkownikom nie przysługują prawa do żadnych roszczeń względem Właściciela.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach technicznych, statystycznych oraz marketingowych przez obsługę sklepu internetowego markofood.pl.
 6. Dane osobowe przechowywane w sklepie internetowym markofood.pl mogą być profilowane i przetwarzane w celach technicznych, statystycznych i marketingowych przez obsługę sklepu internetowego markofood.pl.

 

§2 DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania i świadczenia usług przez sklep internetowy markofood.pl.
 2. Użytkownik – osoba, która przy pomocy sieci Internet korzysta z usług oferowanych przez sklep internetowy markofood.pl.
 3. Konto Użytkownika – indywidualne, zarejestrowane przez Użytkownika sklepu internetowego markofood.pl konto elektroniczne w sklepie internetowym markofood.pl identyfikowane przez wybrane przez Użytkownika login i hasło, będące jednocześnie wpisem do bazy danych użytkowników sklepu internetowego markofood.pl.
 4. Obsługa sklepu – osoby działające z upoważnienia właściciela sklepu internetowego markofood.pl.

 

§ 3 INFORMACJE

 1. Ceny podane w sklepie internetowym markofood.pl to ceny w polskich złotych w kwotach brutto i zawierają podatek VAT.
 2. Na końcową cenę zamówienia składa się cena za towar, a także koszty dostawy.
 3. Opłata za przesyłki krajowe o wadze ponad 30 kg wymagają kontaktu i uzgodnienia ze obsługą sklepu internetowego markofood.pl.

 

§ 4 UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Użytkownik dokonuje zapłaty za zakupiony towar w terminie ustalonym w trakcie składania zamówienia w sklepie internetowym markofood.pl.
 2. Użytkownik może skorzystać z następujących form płatności: przelew lub płatność kartą lub gotówką przy odbiorze. Szczegółowe informacje można dodatkowo pozyskać kontaktując się telefonicznie lub mailowo z obsługą sklepu internetowego markofood.pl

 

§ 5 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
 2. Termin możliwości odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik wszedł w posiadanie towaru.
 3. Użytkownik musi poinformować obsługę sklepu internetowego markofood.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od  umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z danych podanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu 14 dni od momentu otrzymania towaru.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie otrzymane przez Użytkownika płatności, poza kosztami dostawy, zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później, niż w terminie 14 dni od dnia, w którym obsługa sklepu internetowego markofood.pl została poinformowana o decyzji Użytkownika o odstąpieniu od umowy.
 6. Zwrot płatności zostanie wykonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, które zostały użyte przez Użytkownika.
 7. Sklep internetowy markofood.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania odsyłanego towaru.
 8. Użytkownik powinien odesłać towar nie później, niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Użytkownik odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 9. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem. Użytkownik ponosi koszty zwrotu towaru.
 10. Użytkownik zobowiązany jest zwrócić towar niezmieniony, posiadający oryginalne etykiety oraz nie noszące żadnych znamion użytkowania. Towary odsyłane w ramach zwrotu powinny być odsyłane na adresy wymienione w § 8.

 

§ 6 REKLAMACJA I GWARANCJA

 1. Sklep internetowy markofood.pl jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady towaru należy skontaktować się z obsługą sklepu markofood.pl.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w § 8 ninejszego Regulaminu adresy.
 4. W reklamacji należy zawrzeć zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Użytkownika składającego reklamację oraz dowód zakupu.
 5. Towary odsyłane w ramach reklamacji należy wysyłać na adresy podane w § 8 niniejszego Regulaminu.
 6. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem. Użytkownik ponosi koszty zwrotu towaru.
 7. Towar zostanie naprawiony, wymieniony lub zostanie dokonany zwrot pieniężny równy wartości zamówionego towaru.

 

§ 7 DANE OSOBOWE

 1. Użytkownik dokonując zakupów w sklepie internetowym markofood.pl  dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia.
 2. Użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych osobowych i edycji danych osobowych.

 

§ 8 KONTAKT

Adres:
Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego MARKO Komorowscy Spółka Jawna
Nasiegniewo 15
87-811 Fabianki

Adres poczty elektronicznej: marko@markofood.pl
Numer telefonu: +48 54 255 00 88

 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy Regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.